50 גוונים של ורוד – חלק 1

עושה-עיניים_מנדלת-אוברליי-חומה

חלק 1 – הקדמה וסיבובים 1-6
חלק 2
– סיבובים 7-11
חלק 3
– סיבובים 12-14
חלק 4
– סיבובים 15-18

חלק 5 – סיבובים 19-21
חלק 6
– סיבובים 22-26
חלק 7
– סיבובים 27-29
חלק 8
– סיבובים 30-33

חלק 9 – סיבובים 34-36
חלק 10
– סיבובים 37-39
חלק 11
– סיבובים 40-42


50 גוונים של ורוד היא דוגמה מקורית למנדלה, שנסרגת בטכניקת סריגת שכבות במסרגה אחת (Overlay crochet). 

בנוסף להוראות הסריגה המילוליות של הדוגמה, שמפורסמות כאן בבלוג למטה, ניתן כעת לרכוש גם את הקלטת 11 שיעורי ההדרכה המפורטים לסריגת הדוגמה.

שיעורי ההדרכה נערכו מתוך הקלטת פרוייקט הסריגה ביחד (CAL), שהועבר בלייב בפייסבוק, במתכונת של הסברים מפורטים לדוגמה תוך מענה לשאלות של הצופות (שסרגו יחד איתי), מעבר על קריאת ההוראות , והדגמה של סריגת הדוגמה כולה שלב אחרי שלב. ​​​​​​​לשיעורים מצורפים קבצי PDF להדפסת ההוראות הכתובות לחלקים השונים של הדוגמה, ולדוגמה כולה.

סרטון ההדרכה לחלק ה- 1 במנדלה (מתוך 11 החלקים), שנערך מתוך שידורי פרוייקט הלייב בפייסבוק, פתוח וזמין לצפיה חינמית במסגרת הסדנה המקוונת, כאן בקישור. בסרטון אני עוברת על ההקדמה לדוגמה וענייני החוטים והמסרגות, וסורגת את סיבובים 1-6 בדוגמה.

את הגישה לכל 11 סרטוני ההדרכה של חלקי הדוגמה שנערכו בלייב
(וקובצי PDF מסודרים להדפסה של הדוגמה כולה),

אפשר לרכוש >> כאן

פרטים נוספים, התייעצויות, ומלא מנדלות סרוגות, אפשר לראות בקבוצת הפייסבוק של הפרוייקט, כאן.


והנה החלק הראשון בהוראות – הקדמה, הסברים כלליים לדוגמה, ו- 6 הסיבובים הראשונים >>

חוטים ומסרגות:

הדוגמה נבדקה בשלוש גירסאות של חוטים –

1 חוטי כותנה עבים מסוג Macaroni cotton של צמר טדי (240 מ’ ל- 250 גר’ – נחשבים לחוטי מקרמה סרוגים בעובי 2mm) ומסרגה 5.5mm – בגירסה החומה. נדרש פחות מכדור בצבעים א’, ב’, ג’, וככדור וחצי מצבע ד’. קוטר המנדלה שהתקבל כ- 60 ס”מ.

2 חוטי אנטיפילינג מסוג Everyday lux/baby super של הימלאיה (250 מ’ ל- 100 גר’) ומסרגה 4mm – בגירסה הורודה והתורכיזית. נדרש פחות מכדור בצבעים א’, ב’, ג’, וככדור וחצי מצבע ד’.קוטר המנדלה שהתקבל כ- 45 ס”מ.

3 חוטי מקרמה סרוגים בעובי 5mm מסוג Macramilia של צמר טדי (65 מ’ ל- 250 גר’) ומסרגה 7mm – בגירסה האפורה. נדרשו כ- 2.5 גלילים בצבע א’, 4 גלילים בצבע ב’, 3.5 גלילים בצבע ג’ ו- 8.5 גלילים בצבע ד’. קוטר השטיח שהתקבל כ- 100 ס”מ.

* חשוב לציין שאת מס’ המסרגה כדאי להתאים למתח הסריגה של הסורג/ת בחוט שנבחר לסריגה ורצוי שלא לסרוג את הדוגמה הדוק מדי.


צבעי החוטים:

הדוגמה נסרגה בארבעה צבעים של חוט, במעבר בהירות הדרגתי ביניהם עד כמה שאפשר.

את ארבעת הצבעים, מהבהיר לכהה, כדאי לסמן >> א’, ד’, ג’, ב’.
(לדוגמה: בגירסה החומה השמנת תהיה צבע א’, האבן יהיה צבע ד’, החום הבהיר יהיה צבע ג’ והחום הכהה צבע ב’).


קיצורים:

ל”ק = לולאה קדמית, ל”א = לולאה / לולאות אחורית, ח”ע = חצי עמוד / חצאי עמודים, חה”ע = חצי העמוד / חצאי העמודים, עמ’ = עמוד/ים, ע”ש = עין/עיני שרשרת, עה”ש = עין השרשרת / עיני השרשרת ע’ = עין.


הוראות כלליות:

 • כל חה”ע בדוגמה נסרגים ללולאה אחורית בלבד, אלא אם צויין אחרת.
 • חה”ע הראשון בכל סיבוב יוחלף בעין שרשרת. כל סיבוב ייסגר בע’ מדומה מעל עין השרשרת הפותחת, להשלמת מבנה חה”ע הראשון, אלא אם צויין אחרת.
 • חיבור חוט חדש יעשה על ידי משיכת לולאה מהחוט החדש בלולאה האחורית של הע’ בה צויין שיש לחבר את החוט (אלא אם צויין אחרת, נו).
 •  הכוכביות (*) מסמנות את גבולות המקטע עליו יש לחזור עד סוף הסיבוב.
 • כל עוד לא צויין אחרת, כשיש התייחסות לתך כלשהו, הכוונה תהיה לתך שנמצא בסיבוב הנוכחי שנסרג. במידה וההתייחסות היא לתך מסיבוב אחר, הדבר יפורט בהוראות.
 • כשההוראות נוקבות במס’ תכים מסויים, הכוונה היא שהם נסרגים לעיניים נפרדות ועוקבות (לדוגמה, בביטוי 3 ח”ע הכוונה היא לחצי עמוד בודד בכל אחת מ- 3 העיניים הבאות). במידה והכוונה תהיה ל- 3 ח”ע שנסרגים לאותה העין יצויין במילים שהם נסרגים “לע’ הבאה” או לע’ מסויימת, או ללולאה מסויימת.
 • כשמצויין בהוראות “סיבוב אחד מתחת”, הכוונה היא לסיבוב הקודם שסרגנו. ב- “שני סיבובים מתחת” הכוונה תהיה לסיבוב שלפני הסיבוב הקודם, וכך הלאה…
 • כל התכים החובקים בדוגמה יהיו חובקים קדמיים. כל התכים החובקים בדוגמה יחבקו תך באותו הצבע בו אנחנו סורגים.
 • בסריגה ללולאות קדמיות (בדר”כ סריגת עמודים), במשיכת לולאה דרך הלולאה הקדמית רצוי למשוך בעדינות, לולאה גבוהה יחסית, כדי שהלולאה הקדמית אליה סרגנו לא תימשך למעלה וכדי שהעמוד יישאר במיקום הרצוי לו בסיבוב.

הדוגמה (סיבובים 1-6)

סיבוב 1: (צבע א’) טבעת קסם

3 ע”ש (נחשבות לעמ’ ראשון), 15 עמ’ נוספים לטבעת הקסם. הידוק הטבעת וסגירה בע’ מדומה מעל 3 עה”ש ההתחלתיות ( 16 ע’ סה”כ)

עושה עיניים - 50 גוונים של ורוד - מנדלה סרוגה - סיבוב 1


סיבוב 2: (צבע א’ שוב) מחברים חוט באחת העיניים בסיבוב. רצוי לסרוג את הסיבוב הזה ל- 2 ל”א

* ח”ע 1, 2 ח”ע בע’ הבאה * (3 ע’ במחזור. 24 ע’ סה”כ)

עושה עיניים - 50 גוונים של ורוד - מנדלה סרוגה - סיבוב 2


סיבוב 3: (צבע ב’) מחברים חוט בע’ הימנית באחד מצמדי חה”ע מהסיבוב הקודם

* 2 ח”ע, 2 עמ’ לל”ק בצבע א’, שנמצאת ע’ אחת קדימה ו- 2 סיבובים מתחת, דילוג על ע’ 1 * (4 ע’ במחזור, 32 ע’ סה”כ)

עושה עיניים - 50 גוונים של ורוד - מנדלה סרוגה - סיבוב 3


סיבוב 4: (צבע ג’) מחברים חוט בע’ הימנית באחד מצמדי העמודים מהסיבוב הקודם

* 2 ח”ע, 2 עמ’ לל”ק בצבע א’, שנמצאת שתי עיניים קדימה ו- 2 סיבובים מתחת (זו הלולאה הקדמית השמאלית מבין שתי הלולאות הקדמיות הפנויות בצבע א’), דילוג על 2 ע’* (4 ע’ במחזור, 32 ע’ סה”כ)

עושה עיניים - 50 גוונים של ורוד - מנדלה סרוגה - סיבוב 4


סיבוב 5: (צבע ב’) מחברים חוט בע’ הימנית באחד מצמדי העמ’ מהסיבוב הקודם

* ח”ע 1, 2 ח”ע לע’ הבאה, עמ’ חובק סביב כל אחד מ- 2 העמ’ בצבע ב’ שהראשון מביניהם נמצא ע’ אחת קדימה ו- 2 סיבובים מתחת, דילוג על 2 ע’ * (5 ע’ במחזור, 40 ע’ סה”כ)

עושה עיניים - 50 גוונים של ורוד - מנדלה סרוגה - סיבוב 5


סיבוב 6: (צבע ג’) מחברים חוט בע’ הימנית באחד מצמדי העמודים החובקים מהסיבוב הקודם

* 2 ח”ע לאותה ע’, ח”ע 1, עמ’ חובק סביב העמ’ בצבע ג’ שנמצא ע’ אחת קדימה ו- 2 סיבובים מתחת, דילוג על ע’ 1, ח”ע לע’ הבאה, עמ’ חובק סביב העמ’ הבא בצבע ג’ שנמצא ע’ אחת קדימה ו- 2 סיבובים מתחת, דילוג על ע’ 1 * (6 ע’ במחזור, 48 ע’ סה”כ)

עושה עיניים - 50 גוונים של ורוד - מנדלה סרוגה - סיבוב 6כל הזכויות לדוגמה והתמונות המופיעות בה שמורות לליאת בנטוב – עושה עיניים © 2020 || לשימוש פרטי בלבד. אין להעתיק, לערוך, לשכפל, להעביר או להפיץ בשום מדיה את הדוגמה כולה, או חלקים ממנה, ללא רשות מהמחברת.
תודה תודה.
5 מחשבות על “50 גוונים של ורוד – חלק 1

 1. נזכרת בימי הסגר שסרגתי איתך בלייב את המנדלה. איזה תענוג זה היה.
  ממליצה בחום.

 2. את מסבירה ממש ממש ברור. נהנית מכל רגע. ממש ובאמת תודה. זה לא מובן מאליו

השאר תגובה